Chahragina

Nájdete nás

kontakt

Kontakt

Sídlime

Hviezdoslavovo námestie 26 811 02
Bratislava
Slovakia
T: +421(0)2 32 777 711
E: info@nobile-ba.com

Potrebujete privátne priestory?

Zavolajte nám a my pre vás usporiadame vaše podujatie.
T: +421(0)2 32 777 711

Týmto udeľujem súhlas na prijímanie obchodných informácií od spoločnosti Barkad s.r.o. odoslaných prostredníctvom e-mailu. Uvedomujem si, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracovania údajov vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť Barkad s.r.o. so sídlom na adrese Nálepkova 7122/28, 921 01 Piešťany je správcom údajov. Údaje sa spracujú s cieľom poskytnúť podporu používateľom na účely objednávok, rezervácií, ako aj iných podnetov používateľov a používateľ zároveň udeľuje súhlas v zmysle takéhoto spracúvania. Každá strana má právo požiadať o prístup, opravu, odstránenie, obmedzenie spracovania a prenos ich osobných údajov. Každá strana má právo vzniesť námietky voči spracovaniu údajov vrátane spracovania údajov na základe oprávneného záujmu správcu údajov a spracovania údajov na marketingové účely. Každá strana má právo podať sťažnosť regulačnému orgánu a kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Uvedené skutočnosti nemajú vplyv na oprávnenosť spracovania údajov vykonávaného na základe súhlasu predtým, ako bol stiahnutý. Poskytnutie údajov je predpokladom pre poskytnutie služieb používateľom. Neposkytnutie údajov neumožní podporu a služby používateľovi.

 

Mapa